Bliżej studentów

Jak napisać pracę dyplomową?

Jak napisać pracę dyplomową

Dla większości studentów studiów dyplomowych pomysł napisania pracy dyplomowej lub rozprawy jest dość zniechęcający. Z pewnością będzie to najdłuższe zadanie pisemne, jakie wykonali i wielu z nich będzie się denerwować, jak sobie z nim poradzą. W tym rozdziale przyjrzymy się kilku aspektom pisania, aby pokazać, jak można poradzić sobie z wszelkimi obawami, tak aby napisać dobrej jakości pracę

Jak powinna być zorganizowana praca dyplomowa?


Nie ma jednej recepty na napisanie pracy dyplomowej. Ważne jest, aby na wczesnym etapie przyjrzeć się kilku przykładom z Twojej dziedziny, aby zorientować się w ich charakterze. Najłatwiejszym sposobem jest odwiedzenie biblioteki uniwersyteckiej i przejrzenie kilku przykładów od poprzednich studentów. Jeśli nie jesteś obecnie na uniwersytecie, możesz odwiedzić bibliotekę najbliższego uniwersytetu.

Ważne jest, aby dokładnie zaplanować swoją pracę dyplomową. Jedną z decyzji, którą będziesz musiał podjąć, jest sposób organizacji pracy dyplomowej. Typowa praca dyplomowa lub magisterska może mieć następującą strukturę:

 • strona tytułowa – Jedna strona zawierająca tytuł, datę, stopień naukowy, na który projekt został złożony oraz Twoje imię i nazwisko.
 • abstrakt – krótkie streszczenie projektu, nie dłuższe niż jedna strona, podsumowujące cele, tło, metody i wyniki. To powinna być ostatnia część pracy, którą piszesz!
 • spis treści – Tabele z wyszczególnieniem rozdziałów, rysunków i wykresów.
 • rozdział 1: Tło i kontekst – omówienie tła badania oraz powodów jego znaczenia i zainteresowania jako projektu badawczego.
 • rozdział 2: Przegląd literatury – podsumowanie wyników przeglądu literatury.
 • rozdział 3: Metodologia badania – Opis i uzasadnienie zastosowanej metodologii.
 • rozdziały 4-6: Prezentacja i analiza danych – rozdziały prezentujące, interpretujące i analizujące wyniki.
 • rozdział 7: Dyskusja i wnioski – Rozdział „całościowy”, prezentujący ogólne wnioski, „odpowiedź” na pytanie badawcze oraz krytykę badań.
 • bibliografia – wykaz literatury i szerszych lektur, które zostały wykorzystane.
 • załączniki – dodatkowe informacje, które chcesz zamieścić. Mogą to być niektóre szczegółowe dane lub próbki niektórych „surowych” wyników, takie jak wydruki komputerowe, notatki z wywiadów lub przykładowy kwestionariusz.

Dokładną liczbę rozdziałów należy wybrać samemu. Może być potrzebny jeden lub kilka rozdziałów poświęconych prezentacji i analizie danych, szczególnie w pracy doktorskiej. Nie wszystkie rozdziały muszą być tej samej długości. Bardzo trudno jest podać wytyczne dotyczące długości poszczególnych rozdziałów, ponieważ będą one unikalne dla każdej pracy dyplomowej lub doktorskiej.

Kiedy, zacząć pisać pracę dyplomową?

Powinieneś zacząć pisać tak szybko jak to możliwe. Jest ku temu kilka powodów. Najbardziej oczywistym jest to, że pisanie będzie trwało długo i im wcześniej zaczniesz tym lepiej. Istnieje jednak kilka innych aspektów pisania, które są ważne.

Po pierwsze, pisanie jest umiejętnością, która rozwija się i doskonali wraz z praktyką. Prawdopodobnie okaże się, że pierwsze partie tekstu zajmują dużo czasu i wymagają wielu poprawek i przeróbek. Może się okazać, że niektóre z wcześniejszych prac trzeba będzie odrzucić. Jednak z czasem staniesz się lepszy i jakość Twojego pisania poprawi się.

Po drugie, ważne jest, aby pisać rzeczy tak, jak je robisz. Pierwszy szkic rozdziału Wprowadzenie/Kontekst powinien być gotowy niemal od razu po rozpoczęciu projektu, a rozdział Przegląd literatury można napisać po przeczytaniu kilku artykułów. Rozdział o metodologii można napisać zaraz po podjęciu decyzji o tym, co zamierzamy zrobić. Zaletą takiego rozwiązania jest to, że przemyślenia są wciąż świeże w umyśle. Nie oznacza to, że nie trzeba będzie przerabiać lub uzupełniać tych rozdziałów – ale przynajmniej będzie się miało dobry pierwszy szkic tego, co chce się powiedzieć.

Po trzecie, zrobienie wczesnego pierwszego szkicu niektórych rozdziałów jest dobrą rzeczą z psychologicznego punktu widzenia. Poczujesz, że robisz postępy i będziesz miał coś do pokazania dla swoich wysiłków.

Po czwarte, i najważniejsze, jest uznanie, że myślenie i pisanie są ze sobą bardzo silnie powiązane. Pisząc, będziesz zmuszony uporządkować swoje pomysły w logiczny sposób i wyjaśnić, dlaczego myślisz tak, a nie inaczej. Będziesz musiał przedstawić dowody na poparcie swoich pomysłów. Oznacza to, że w trakcie pisania Twoje pomysły i sposób myślenia będą się doskonalić i rozwijać. Pojawiają się również nowe pytania, które można sprawdzić w literaturze lub danych.

Jak mogę rozwijać i poprawiać moje pisanie pracy dyplomowej?

Jedynym naprawdę skutecznym sposobem na poprawę pisania pracy naukowej jest praktyka, a zobaczysz, jak twoje własne umiejętności rozwijają się w miarę postępów w pracy. Twój tutor będzie dawał ci informacje zwrotne na temat stylu pisania i umiejętności za każdym razem, gdy przedstawisz mu do wglądu szkic rozdziału. Istnieją trzy inne sposoby, które możesz wykorzystać, by poprawić swoje pisanie:

 • Czytaj tak dużo, jak tylko możesz. Czytanie pism akademickich w czasopismach lub książkach sprawi, że będziesz coraz bardziej zaznajomiony z dobrym (i złym) stylem pisania.
 • Dziel się swoimi pracami z przyjaciółmi i kolegami ze studiów i udzielaj sobie nawzajem informacji zwrotnych na temat stylu, gramatyki, języka angielskiego i pisania akademickiego.
 • Większość uniwersytetów oferuje kursy lub wsparcie w zakresie pisania akademickiego dla studentów zagranicznych. Dowiedz się, czy Twoja uczelnia prowadzi takie kursy i spróbuj wziąć w nich udział, jeśli możesz. Twój wykładowca może poprosić Cię o udział w takim kursie, jeśli uważa, że masz problemy z pisaniem, ale nawet jeśli nie zasugeruje Ci tego, możesz poszukać takiego kursu.

Jak powinienem śledzić źródła, z których korzystałem?

Studia na kierunku nauczycielskim podkreślają wagę prowadzenia dokładnego rejestru źródeł i referencji podczas przygotowywania zadań. W przypadku pracy dyplomowej lub magisterskiej, zarządzanie źródłami jest jeszcze ważniejsze. Jeśli nie zrobisz tego prawidłowo, to na końcu okaże się, że identyfikacja źródeł i referencji jest prawie niemożliwa. Każda uczelnia ma zazwyczaj dostępne wymogi związane z bibliografią i przypisami na swoich stronach internetowych lub są one przekazywane odpowiednio przez wykładowców, promotorów.

Jak mogę się upewnić, że unikam plagiatu?

Ważne jest, abyś sprawdził swoją pracę, aby uniknąć plagiatu. Powinieneś przeczytać tę sekcję ponownie teraz. Jeśli popełnisz plagiat nieumyślnie w ramach zadania, możesz otrzymać pozwolenie na ponowne złożenie pracy, a nawet możesz zaliczyć nauczaną część kursu pomimo oceny niedostatecznej, którą otrzymasz za tę pracę. Plagiat w pracy magisterskiej lub dyplomowej prawie na pewno zagwarantuje Ci niezdanie egzaminu i nieuzyskanie dyplomu.

Jak powinienem zaprezentować swoją pracę?

Dokładny format prezentacji pracy dyplomowej różni się w zależności od uczelni, a w niektórych przypadkach różni się w zależności od przedmiotu/dyscypliny na tej samej uczelni. Otrzymasz wytyczne dotyczące prezentacji i składania prac, prawdopodobnie w podręczniku programowym. Ważne jest, aby uważnie przeczytać te wskazówki przed rozpoczęciem pracy dyplomowej, tak aby kwestie takie jak układ, rozmiar czcionki, wielkość marginesów itp. mogły być zorganizowane we właściwy sposób od samego początku. Następnie powinieneś przeczytać te wskazówki ponownie, gdy zaczniesz przygotowywać ostateczny projekt całej pracy dyplomowej, aby ostatecznie sprawdzić, czy zaprezentujesz ją we właściwy sposób.

Najnowsze artykuły

Jak unikać plagiatu w pracy dyplomowej

Jak unikać plagiatu w pracy dyplomowej

W dzisiejszych czasach, w dobie łatwego dostępu do różnego rodzaju źródeł informacji, plagiat stanowi poważne wyzwanie dla studentów piszących prace dyplomowe. Właściwe cytowanie i odwoływanie się do źródeł jest kwestią etyki i wiarygodności wiedzy studenta. Dlatego...

Jak dokładnie przygotować się do obrony pracy dyplomowej

Jak dokładnie przygotować się do obrony pracy dyplomowej

Obrona pracy dyplomowej jest jednym z najważniejszych momentów w życiu każdego studenta. Oznacza to w praktyce, iż trzeba dobrze przygotować się na pytania zadawane przez komisję egzaminacyjną. Składa się ona zazwyczaj z trzech osób, gdzie jedną na pewno jest...

Jak pisać rozdział badawczy w pracy dyplomowej

Jak pisać rozdział badawczy w pracy dyplomowej

W pracy dyplomowej rozdział badawczy jest jednym z najważniejszych elementów, a jednocześnie jednym z najtrudniejszych do napisania. To w tym rozdziale przedstawiamy nasze badania, wnioski i osiągnięcia. Każdy student, czy też badacz zobowiązany jest do poświęcenia mu...

Najczęstsze błędy popełniane podczas pisania pracy dyplomowej

Najczęstsze błędy popełniane podczas pisania pracy dyplomowej

Praca dyplomowa to jedno z najważniejszych zadań, jakie stają przed studentami kończącymi studia. To nie tylko okazja do pogłębienia wiedzy w danej dziedzinie, ale również sposób na zademonstrowanie swoich umiejętności, zdolności i kompetencji. Nie ma wątpliwości, że...

Rodzaje przypisów dolnych w pracy dyplomowej

Rodzaje przypisów dolnych w pracy dyplomowej

Przypisy dolne są nieodłącznym elementem pracy naukowej, dyplomowej i publikacji, ponieważ umożliwiają czytelnikowi dokładne śledzenie źródeł informacji, na których opiera się autor tekstu. Są to odnośniki do innych publikacji lub źródeł, które zostały wykorzystane w...

Jak zacząć pisać pracę dyplomową?

Jak zacząć pisać pracę dyplomową?

Poznaj cel pracy magisterskiej Tworzenie pracy magisterskiej jest dobrym sposobem na uproszczenie procesu pisania doskonałej pracy bez nerwów i bólu. Teza pomaga określić główny cel Twojego rękopisu. Ogólnie rzecz biorąc, praca magisterska pozwala rozwinąć...

Podstawy pisania prac dyplomowych

Podstawy pisania prac dyplomowych

Pisanie pracy dyplomowej może być zniechęcającym zadaniem. Jednak znajomość kilku podstawowych zasad pisania pracy dyplomowej może sprawić, że to wyzwanie będzie o wiele łatwiejsze do wykonania. Zazwyczaj, zanim praca dyplomowa może być napisana, należy przeprowadzić...

Jak znaleźć literaturę do pracy dyplomowej?

Jak znaleźć literaturę do pracy dyplomowej?

Kiedy zaczynasz przegląd literatury, możesz czuć się onieśmielony ilością pracy, przez którą musisz przejść. Równie dobrze możesz się martwić, od czego w ogóle zacząć. W dzisiejszym poście przyjrzymy się różnym miejscom, w których możesz znaleźć prace, które mogą Cię...

Social Media

Subskrybuj nasz newsletter!

Subskrybuj nasz newsletter!

Dołącz do naszej listy mailingowej, aby otrzymywać najnowsze wiadomości i aktualizacje od naszego zespołu.

Dziękujemy za subskrypcję!