Oryginalność pracy dyplomowej

Poprawa plagiatu

Profesjonalna poprawa plagiatu na podstawie przekazanego raportu JSA.

poprawa plagiatu<br />
Plagiat w pracy dyplomowej

Jak wygląda współpraca

Pierwszy kontakt

W trakcie pierwszego kontaktu zostaniesz poproszony o przekazanie raportu antyplagiatowego drogą mailową. Podejście promotora będzie kluczowe w Twojej sprawie.

Analiza raportu JSA

W tym kroku raport JSA zostanie poddany analizie. Prawidłowa analiza umożliwi stwierdzenie możliwość wprowadzenia poprawek. Wysoki stosunek plagiatu może oznaczać pisanie pracy dyplomowej od nowa.

Wycena

W tym kroku przekazywaa jest wycena Klientowi do akceptacji. Dalsze kroki to realizacja zlecenia aż do uzyskania poniżej 30% podobieństwa w raporcie antyplagiatowym JSA.

Spokój ducha na obronie dyplomowej

Wspieramy kompleksowo w procesie komunikacji z promotorem aż do obrony dyplomowej. Dzięki temu, masz pewność, że wcześniejsze wykrycie plagiatu, nie wpłynie negatywnie na Twoją ocenę.

Kontakt z promotorem<br />

Pytania ogólne

Czy po poprawie jest szansa na plagiat w JSA?

L
K

Tak, istnieje taka możliwość, ale proces poprawy i ponownej analizy w JSA może być wielokrotny. Na przykład, jeśli JSA wykryje, że praca ma 60% plagiatu, to usuwanie plagiatu może być zadaniem wymagającym wielu korekt i poprawek. Po każdej korekcie JSA przeprowadza ponowną analizę, aby sprawdzić, czy poziom plagiatu został obniżony do akceptowalnego poziomu. Niemniej jednak, warto zaznaczyć, że istnieją również przypadki, w których praca może przejść JSA już po pierwszej korekcie, o ile wynik pierwotny nie był zbyt wysoki i spełniał kryteria akceptacji ustalone przez system.

Jak wygląda zapłata przy korekcie plagiatu?

L
K

Przed dokonaniem pełnej opłaty, klientowi wysyłane są próbki pracy o długości 2-4 stron, w zależności od zakresu plagiatu w danym dokumencie. To pozwala klientowi zapoznać się z jakością usług i ocenić potrzebę pełnej korekty. Po zaakceptowaniu próbki i zatwierdzeniu pełnego zakresu korekty, klient jest proszony o dokonanie płatności. Po zaksięgowaniu wpłaty, plik zawierający korektę jest przesyłany w formacie doc lub docx.

Koszt korekty plagiatu jest wyceniany indywidualnie i może różnić się w zależności od stopnia plagiatu w pracy oraz jej objętości. Standardowo, koszt korekty oscyluje w przedziale od 15 do 40 złotych za stronę. W przypadku, gdy całe strony dokumentu są objęte plagiatem i nie nadają się do korekty, konieczne może być napisanie ich od nowa. W takiej sytuacji koszt i zakres pracy zostaną również wycenione indywidualnie.

Dążymy do zapewnienia naszym klientom transparentności i elastyczności w procesie korekty plagiatu, aby sprostać ich indywidualnym potrzebom. Korekty dokonywane są na podstawie raportu z JSA.

Czy, promotor może odmówić udostępnienia raportu JSA?

L
K

Nie, promotor nie powinien i nie może odmówić udostępnienia raportu z jednolitego systemu antyplagiatowego (JSA). Sam program ma opcję, która umożliwia udostępnienie raportu przez promotora studentowi. W przypadku trudności z uzyskaniem raportu z JSA od promotora, zalecamy subtelne i uprzejme zwrócenie się o pomoc do odpowiednich instytucji, takich jak dziekanat. Czasem promotorzy starszej daty mogą nie być zaznajomieni z procesem udostępniania raportu. Dostęp do tego narzędzia pomaga w zapewnieniu uczciwości i jakości pracy naukowej oraz ułatwia proces jej poprawy.

Skontaktuj się z nami