Od niedawna wokół podatku VAT narosło wiele pytań, również w związku z proponowanym podniesieniem stawki podatku VAT na leki weterynaryjne.  Dzięki reakcji społeczeństwa ministerstwo wycofało się z kuriozalnego pomysłu podniesienie jej aż do poziomu Stawki VAT na leki weterynaryjne 23%. Taka zagrywka zapewne miała pomóc zapełnić lukę w budżecie ze względu na 500+.  Oznacza to, iż wciąż nie tylko przedsiębiorcy, ale również konsumenci będą mogli się cieszyć 8% stawką VAT na leki weterynaryjne.  W dodatku od wyszła propozycja obniżenia podatku związanego z e-bookami do 5%, co zapewne ucieszy tych, którzy lubują się w wieczorach z dobrą książką.

Uproszczenie systemu VAT

Ministerstwo Finansów zaproponowało uproszczenie holistyczne systemu poprzez  przypisanie towarów do tzw. nomenklatury scalonej.  Propozycja powstała ze względu na sytuację, gdzie indywidualna interpretacja chroni tylko wnioskodawcę. Często również bywa tak, iż interpretacje wydane przez dwa różne organy są sobie sprzeczne. To z kolei jest sprzeczne z zasadą zaufania do organów władzy publicznej oraz świadczy o niskiej jakości prawa w Polsce.

Ujednolicony rejestr stawek VAT

Ustawodawca planuje utworzenie rejestru w oparciu, o który każdy przedsiębiorca będzie mógł wystosować zapytanie o stawkę podatkową. W przypadku towarów przekazana informacja będzie chroniła nie tylko wnioskodawcę, ale również wszystkich objętych w łańcuchu dostawy danego towaru.

Zmiany mają wejść od początku 2020 r. ze względu na to, iż duża grupa przedsiębiorstw musi mieć czas na przygotowanie się do zmian stawek. Proponowany termin uchwalenia nowych przepisów to luty 2019 r., co oznacza, iż czeka nas spore Vacatio Legis. Administracja zostanie przygotowana wcześniej, aby każdy przed terminem wejścia przepisów mógł się zapoznać z nowymi stawkami.

Ministerstwo broniło się, iż nie przewidzieli sytuacji, w której leki mogłyby zdrożeć. Przyjęli zasadę, iż podatek dla hodowcy powinien być neutralny. Mimo tego, iż matryca podatków nie została jeszcze ukończona, to stawki VAT na leki weterynaryjne nie ulegną żadnym zmianom.  Zmiany dotyczące stawek mają być na korzyść biznesu. Oznacza to, iż wpływy do budżetu państwa mogą znacznie zmaleć. W przypadku wielu produktów spożywczych spotkamy się z najniższą wersją podatku VAT 5%.  Nowa matryca podatków ma zostać opublikowana w okolicach grudnia 2018 r. Jej celem jest racjonalizacja o uproszczenie systemu VAT.

 


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *